Účinky hypertenzie vo vašom srdci. Hypertenzívne srdce

Starostlivosť o náš krvný tlak je základom, pokiaľ ide o dobré zdravie a nie sú postihnuté určitými ochoreniami a súvisiacimi patologiami. Skutočnosť však spočíva v tom, že nemáme obavy, až kým nie je vyvýšený a my si to uvedomujeme buď preto, že sme utrpeli nejaký príznak alebo signál, alebo preto, že sme ho našli vyvýšený čisto náhodou.

Ale viete, čo to je a čo je krvný tlak? V zásade to spočíva v tlaku vyvíjanom srdcom na tepnách, aby mohli viesť krv do rôznych orgánov nášho tela cez krvný obeh. Týmto spôsobom, zatiaľ čo maximálny tlak je to, čo sa dosiahne, keď srdce kontrahuje, minimálny tlak je ten, ktorý nastane, keď sa srdce uvoľní.

V tomto zmysle sa predpokladá, že krvný tlak je normálny, keď sú maximálne hladiny systolického krvného tlaku medzi 120-129 mmHg a maximálna hladina diastolického krvného tlaku je medzi 80 a 84 mmHg. Je však považované za normálne vysoké, ak sú hodnoty systolického tlaku medzi 130-139 mmHg a hodnoty diastolického tlaku (minimálne) medzi 80-89 mmHg.

vysoký tlak Je považovaný za kardiovaskulárny rizikový faktor, pretože predpokladá vyššiu rezistenciu srdca. Z tohto dôvodu môže spôsobiť vážne poškodenie srdca, ak nie je liečené a kontrolované, V skutočnosti, pretože je to stav, ktorý môže prejsť bez povšimnutia tým, že nespôsobuje príznaky na začiatku, odporúča sa krvný tlak s určitou pravidelnosťou po 40 rokoch.

Aké sú účinky hypertenzie na srdce? Prečo spôsobuje toľko škôd?

Keď je hypertenzia, srdce musí pracovať viac, aby pumpovalo krv do aorty (hlavnej tepny). To znamená, že vysoký krvný tlak spôsobuje väčšiu odolnosť srdca.

Výsledkom je, že srdce reaguje tým, že zvyšuje svoju svalovú hmotu, musí sa prispôsobiť tomuto zvýšenému stresu tak, aby sa zahusťovalo a čo je lekárske známe akohypertrofia ľavej komory.

Nielenže dochádza k tomuto zahusteniu rôznych vlákien srdcového svalu. Vyššie pojivové tkanivo sa rozvíja aj medzi rôznymi svalovými vláknami, ktoré produkujú "Hypertenzívne srdce", takže srdcový sval sa stáva čoraz tuhším. To znamená, že srdce prechádza do neustáleho procesu rekonštrukcie, čím sa stáva silnejším.

Symptóm tohto účinku je viac než zrejmý: a dyspnoe pri námahe, takže postihnutá osoba má zvyčajne ťažkosti s dýchaním (a mať dýchavičnosť), keď robí nejakú snahu.

Môže sa takisto vyskytnúť bolesť na hrudníku, pretože tok krvi do srdcového svalu nemá tendenciu postupovať rovnakým tempom ako samotný rast svalov. V dôsledku toho sa menšie tepny, ktoré prechádzajú cez ňu, zvyčajne nachádzajú v kontrakte, čo ohrozuje dodávku kyslíka.

Symptómy vysokého krvného tlaku v srdci

Ako sme vysvetlili v predchádzajúcich riadkoch, hypertenzia, ktorá nie je liečená, sa stáva veľmi nebezpečným rizikovým faktorom pre zdravie srdca. Jeho najčastejšie príznaky sú nasledovné:

  • Hypertrofia srdcového svalu:Populárne známy ako "hypertenzné srdce", dochádza k zahusteniu rôznych vlákien srdcového svalu, čím sa postupne vytvára väčšie množstvo spojivového tkaniva medzi svalovými vláknami.
  • Dyspnoe v dôsledku námahy:Vzhľadom na tuhosť srdcového svalu, postihnutá osoba často pneumatiky, keď sa snaží, pocit, že ako dýchavičnosť a dýchavičnosť.
  • mikroangiopatie:Keďže menšie tepny srdcového svalu sú často kvôli vysokému krvnému tlaku znížené, môže byť ohrozený príjem kyslíka aj živín.
  • arytmie:Zmena srdcovej frekvencie.
  • artérioskleróza:Hypertenzia je priama príčina vytvrdzovania tepien.
  • Angina hrudníka:Cíti sa ako tlmiaci tlak alebo bolesť, ktorá je umiestnená v hrudníku a môže byť sprevádzaná bolesťou v oblasti ramien a rúk, chrbta, čeľuste a krku. Môže sa vyskytnúť aj porucha trávenia.

Ako vidíme, vysoký krvný tlak môže byť priamym nepriateľom zdravia nášho srdca. Takže musíme prijať zdravé opatrenia a prijať zdravý životný štýl, aby sme sa postarali nielen o srdce, ale aj o krvný tlak.Tento článok je zverejnený len na informačné účely. Nemôže a nemal by nahradiť konzultáciu s lekárom. Odporúčame vám, aby ste sa poradili s dôveryhodným lekárom. témyvysoký tlak

Jak si upravit krevní tlak, cholesterol, jak posílit přírodní cestou srdce a tenké střevo. (Január 2022)