Čo je myelín a aké sú jeho funkcie

myelín pozostáva z a lipoproteínového materiálu, čo predstavuje určité systémy fosfolipidových dvojvrstvých, ktoré nachádzame najmä v našom nervovom systéme. Vytvára silnú vrstvu okolo neurónových axónov (predĺženie špecializovaných neurónov pri zvládaní nervového impulzu z bunkového tela do inej bunky), čo umožňuje správny a správny prenos nervových impulzov medzi rôznymi a rôznymi časťami nášho tela vďaka svojmu izolačnému účinku.

Pokiaľ ide o jeho zloženie, myelín je usporiadaný v rôznych vrstvách okolo axónu, čím sa tvorí to, čo je známe myelínové puzdro, Byť látka s izolačnou kapacitou má tendenciu zvyšovať pevnosť axonálnej membrány, ako aj rýchlosť vedenia nervového impulzu.

Aké sú funkcie myelínu?

Hlavnou funkciou myelínu je pôsobiť ako vodič elektrických impulzov Posielajú a prijímajú správy všetkých druhov do organizmu. Chcem povedať, zabezpečiť rýchlosť šírenia a kontinuitu akčného potenciálu.

Týmto spôsobom môžeme povedať, že myelín slúži tak, že elektrický potenciál je poháňaný oveľa rýchlejšie. To znamená, že jeho účelom je umožniť rýchly, efektívny a efektívny prenos impulzov pozdĺž neurónov, V tomto zmysle nervový impulz má tendenciu postupovať skokom, od uzla k uzlu, aby postupoval rýchlejšie. Tento jav je známy pod menom impulzné slané jazdenie.

Preto keď je myelín poškodený, impulzy sú oneskorené, s výskytom určitých porúch alebo určitých ochorení, ako je napríklad roztrúsená skleróza.

DXN Levou Hrivou liečivý huby vaše neurologickou tkanivo liečiteľ - ájurvéda prezentačné (Jún 2020)