Čo je kreatinín?

obsah

  • Čo je kreatinín?
  • Normálne hodnoty
  • Prečo sa zvyšuje?
  • Klírens kreatinínu
  • Nízka hladina kreatinínu
  • Ako znížiť vysoký kreatinín

Keď vykonávame základný krvný test, môžeme nájsť rôzne prvky, ktoré sa časom a pravidelne analyzujú a skúmajú, pretože sú to parametre, ktoré informujú odborného lekára o dobrom alebo zlom fungovaní niektorých orgánov nášho tela.

Takže napríklad môžeme spomenúť transamináz zistiť, či pečeň funguje správne alebo či niektoré návyky (napríklad vysoká konzumácia alkoholu alebo dieta s vysokým obsahom tukov) ovplyvňujú vaše zdravie. Aj keď to, čo chceme, je objaviť operácia obličiek, je použitý hlavný prvok kreatinínu.

Čo je kreatinín? Čo je to?

Kreatinín je zvyškom svalovej hmoty a tiež vlastnou aktivitou. To znamená, že sa skladá z organickej zlúčeniny, ktorá je konečným výsledkom degradácie kreatín, Kreatín je zložka svalov (je uložená vo svaloch okolo 90%), ktorá sa môže transformovať na ATP (adenozín trifosfát), stáva sa zdrojom vysokej energie pre rôzne a rozdielne bunky nášho tela.

Pozostáva teda z a odpadový produkt metabolizmu - normálne - našich svalov, Okrem toho je bežné, že naše telo produkuje kreatinín konštantnou rýchlosťou, a preto jeho krvná analýza pomáha zistiť, či môže alebo nie je nejaký typ svalového alebo obličkového problému.

Jeho produkcia závisí priamo od modifikácie svalovej hmoty, a preto mnohí lekári sa domnievajú, že v skutočnosti ich hladiny majú tendenciu sa meniť veľmi málo, takže najčastejšie bez akejkoľvek patológie je to, že ich hodnoty zostanú stabilné. Preto musíme vždy mať na pamäti to koncentrácia kreatinínu v krvi závisí nielen od funkcie obličiek, ale od svalovej hmoty osoby.

Preto je z lekárskeho hľadiska najlepšie analyzovať a poznať trend hladín kreatinínu počas určitého časového obdobia, ktoré slúži iba jednej hodnote, pretože úroveň, ktorá sa zvyšuje s prechodom mesiacov alebo roky kreatinínu môžu naznačovať poškodenie obličiek, a to takým spôsobom, že hladina, ktorá klesá, je známkou zlepšenia ich funkcie.

Prečo sa analyzuje v krvnom vyšetrení?

vzhľadom na to, že obličky sú zodpovedné za filtrovanie kreatinínu vylučovaním močom, jeho meranie sa stáva definitívne najjednoduchším spôsobom monitorujte, či obličky správne vykonávajú svoju funkciu.

To znamená, že čelíme jednoduchému testu, ktorý sa stáva najbežnejším ukazovateľom, ktorý informuje špecialistu o tom funkcie obličiek osoby. Preto sa táto hodnota vždy analyzuje a skúma v bežnom krvnom teste, tak v sére, ako aj v moči.

Oddelenie kreatinínu sa dá vypočítať presne s použitím koncentrácie kreatinínu v sére alebo pomocou zberu moču menej ako 24 hodín a analyzovaním premenných ako je pohlavie, vek, hmotnosť a rasa osoba

Kreatinínové hladiny

Najprv musíme mať na pamäti to hodnoty kreatinínu Majú tendenciu sa mierne líšiť medzi rôznymi laboratóriami, pretože niektoré laboratóriá zvyčajne analyzujú rôzne vzorky alebo používajú rôzne merania. Tu sú však priemerné normálne hodnoty:

  • Normálne hodnoty u dospelých mužov: medzi 0,7 a 1,3 mg / dl
  • Normálne hodnoty u dospelých žien: medzi 0,5 až 1,2 mg / dl
  • Normálne hodnoty u detí: medzi 0,2 až 1 mg / dl

U mužov je vysoká hladina zvýšeného kreatinínu považovaná za vyššiu ako 1,3 mg / dl, zatiaľ čo u žien je vyššia ako 1,2 mg / dl. Hodnoty nad 4 mg / dl sa považujú za dôležité zlyhanie obličiek. Tento článok je zverejnený len na informačné účely. Nemôže a nemal by nahradiť konzultáciu s lekárom. Odporúčame vám, aby ste sa poradili s dôveryhodným lekárom. témyKrvný test

Je kreatín zdraviu škodlivý? | GymBeam | Ján Král (Júl 2024)